öppet_sår copyLisa Örtlund är 24 år och bosatt i Lund. 2017 tog hon examen från år 1 på Serieskolan i Malmö, tidigare har hon också studerat Serier och visuell kommunikation på Malmö universitet. Hon är medarrangör till Malmö Seriefest sedan 2017 och är också styrelsemedlem i C’est Bon Kultur som ger ut tidskriften CBA. Hon är en aktiv medlem i serienätverket Dotterbolaget.

Lisa Örtlund skapar mycket självbiografiska strippar om vardagens gång vilka publiceras löpande på hennes instagram. Hennes längre serier behandlar ofta ämnen som dåligt mående och ångest, fast med gärna med en twist och mycket humor.

 

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star